top of page

MITEN KUNTOUTUKSEEN PÄÄSEE?

Jos lapsella/nuorella havaitaan erityistä tuen tarvetta, hänet ohjataan julkisen terveydenhuollon tutkimuksiin esim. neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon. Täältä hänet ohjataan tarvittaessa eteenpäin erikoislääkärin vastaanotolle esim. erityisneuvolaan, neurologian tai psykiatrian poliklinikalle, jossa tehdään tarkempia tutkimuksia tilanteen kartoittamiseksi.

 

Terapian aloittamiseksi tarvitaan terapiasuositus kuntoutussuunnitelmassa. Erikoislääkäri laatii kuntoutussuunnitelman yhdessä kuntoutustiimin kanssa. Kuntoutussuunnitelmassa mainitaan suositeltu terapiamuoto, terapian tavoitteet, terapiakertojen määrä sekä yhden tapaamisen kesto. Lisäksi mainitaan onko vanhemmille ohjauskäyntejä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa hyvä yhteistyö kodin ja terapeutin välillä sekä edistää terapiassa opittujen taitojen siirtymistä asiakkaan arkeen. Kuntoutussuunnitelmassa mainitaan myös mahdolliset terapiakerrat, jotka toteutetaan koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä.

Terapiapalvelun maksajana voivat olla esimerkiksi Kela, sairaanhoitopiiri, kunta, sosiaalitoimi, mielenterveystoimisto, erityisneuvola, perheneuvola, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

Jos terveydenhuollossa katsotaan, että asiakas ei voi sairauden tai sen hetkisen terveydentilansa vuoksi käyttää yleisiä kulkuneuvoja, voidaan matkasta aiheutuneet kustannukset korvata erityisajoneuvon kustannusten mukaisesti esim. oma auto tai taksi. Lue lisää:

 

Jonotilanne:

Tällä hetkellä asiakaspaikat ovat täynnä, mutta voit kysyä vapautuvista paikoista suoraan terapeuteilta.

bottom of page