top of page

MUSIIKKITERAPIA-ARVIOINTI

Musiikkiterapia-arviointi koostuu yleensä viidestä tapaamiskerrasta, joiden aikana kartoitetaan kuntoutusmuodon soveltuvuutta asiakkaalle. Arvioinnissa tutustutaan musiikkiterapian eri metodeihin, sekä kartoitetaan asiakkaan omaa, ja alaikäisen ollessa kyseessä, myös hänen huoltajansa motivaatiota terapiaan sitoutumiseen. Terapia on pitkäjänteistä työskentelyä ja edellyttää myös vanhemmilta aikaa ja paneutumista. Terapiassa myönteinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde on merkittävässä roolissa.

bottom of page