top of page

SENSORISEN INTEGRAATION TERAPIA (SI)

Yksi toimintaterapian menetelmistä on Sensorisen Integraation terapia, jonka kehitti toimintaterapeutti ja kehityspsykologian tohtori
A. Jean Ayres.

IMG_6423_edited.jpg

Sensorisella Integraatiolla tarkoitetaan lapsen keskushermoston kykyä prosessoida ympäristöstä sekä kehosta ja kehon liikkeistä (tasapaino- ja liikeaistimukset, lihasten, nivelten sekä kosketuksen tuottamat aistimukset) saamaansa aistitietoa ja jäsentää se tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Kun tässä prosessoinnissa tai integroinnissa on puutteita, se ilmenee pulmina lapsen käyttäytymisessä ja/tai motorisessa suoriutumisessa. Sensorinen integraatio toteutuu, kun lapsi itse suunnittelee ja toteuttaa tilanteeseen sopivan toiminnan.

 

toimintaterapia donitsi.jpg

Lapsi motivoituu toimintaan, kun terapeutti ymmärtää lapsen ongelmat ja rakentaa terapiaympäristön sopivan haasteelliseksi. Lapsen itseohjautuvuutta hyödynnetään terapiassa aina, kun se on tavoitteiden suuntaista. Tällöin terapia näyttää ulkopuolisesta sujuvalta leikiltä, johon lapsi osallistuu innolla. 

SI-terapiaa toteuttavat terapeutit ovat suorittaneet vaadittavan täydennyskoulutuksen/ammatilliset erikoistumisopinnot SI-teoriasta ja terapiasta. 

bottom of page