top of page

Teija Kalevo
050 3258129

Valmistuin laaja-alaiseksi musiikkiterapeutiksi Eino Roiha Instituutista Tampereella
v. 2015. Sen jälkeen olen täydentänyt osaamistani alan koulutuksilla:

 

  • Zones of regulation

  • Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen - ratkaisukeskeinen lähestymistapa

  • Laulupiirtäminen I ja II
     

Toimin yrittäjänä (Mieli-Musiikki) Terapiapiste Fikkarissa Turussa. Tarvittaessa terapia kulkee myös asiakkaan luokse kotiin, kouluun, päiväkodille tai laitokseen. 

Terapeuttina pyrin lisäämään asiakkaan toimintakykyä ja -mahdollisuuksia arjessa, sekä kohentamaan elämänlaatua asiakkaan yksilöllisyyttä ja tarpeita kunnioittaen. Työskentelen pääasiassa lasten ja nuorten parissa (psyykkiset ja neurologiset häiriöt, kehitysvammat), mutta jonkin verran myös aikuisasiakkaiden kanssa (mm. masennus, vaikeat elämänkokemukset). Teen myös matalataajuisen äänen värähtelyyn pohjautuvia vibroakustisia hoitoja, joko musiikkiterapian yhteydessä, tai erillisenä hoitomuotona esim. kivunlievitykseen tai rentoutumiseen. 

Olen luonteeltani avoin, sosiaalinen ja helposti lähestyttävä. Myös iloisuus, leikkisyys ja luovuus ovat minulle ominaisia piirteitä. Terapiatyössä minulle tärkeää on ihmisläheisyys ja elämänmyönteisyys, myötäeläminen ja aito, tasavertainen kohtaaminen, sekä asiakkaan kuunteleminen ja arvostaminen. On tärkeää, että asiakas kokee tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi omana itsenään, arvokkaana ja tärkeänä vaikeastakin elämäntilanteesta huolimatta. Asiakaslähtöisyys, itsetunnon tukeminen, vuorovaikutus ja kommunikaatio nousevat musiikkiterapiassa tärkeään osaan asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Minulla on palveluntuottajasopimus KELA:n kanssa kuntoutuspsykoterapian (16-25 v. nuoret) osalta. Terapiaan voi tulla myös muiden maksajatahojen kautta tai itse maksaen. 

uusi pallo 1_edited.png
bottom of page