top of page

TOIMINTATERAPEUTIT

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Turun terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1998. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt Tyksissä lastenneurologialla, lastenfysiatrialla, sopeutumisvalmennuskursseilla, sekä Suupohjan puhe- ja toimintaterapiayhdistyksessä. Itsenäisenä ammatinharjoittajana aloitin vuonna 2004. Terapiapiste Fikkarissa olen työskennellyt sen perustamisesta alkaen vuodesta 2005.

Työskentelen lasten ja nuorten parissa. Olen luonteeltani rauhallinen, mutta kuitenkin leikkisä, kekseliäs ja innostuva. Haluan löytää jokaisesta lapsesta hyvät ja vahvat puolet ja tuoda niitä esiin terapiassa ja lapsen arjessa. ​
Käytän mielelläni kuvitteellista leikkiä, sensomotorisia toimintoja sekä luovia menetelmiä terapiassa. Ylläpidän ammattitaitoani koulutuksin.
 

 • Sensorisen Integraation teoria ja terapia

 • Leikki lasten toimintaterapiassa 

 • Kognitiiviset lähestymistavat lasten toimintaterapiassa 

 • Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen - ratkaisukeskeinen lähestymistapa.

 • ChIPPA-leikinarviointi

 • Zones of regulation-menetelmä


Minulla on KELAN palveluntuottajansopimus.

Hebla Bjon
044 5362111

uusi pallo2_edited.png

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi v. 2000 Turun AMK:ssa. Toiminimiyrittäjäksi ryhdyin

v. 2003 ja olen siitä lähtien työskennellyt toimintaterapeuttina lasten ja nuorten parissa. Terapiapiste Fikkarissa olen toiminut sen perustamisesta alkaen v. 2005.

Koulutuksella pyrin ylläpitämään osaamistani keskeisillä ja uusimmilla tiedoilla. 
 

 • Sensorisen Integraation teoria ja terapia (SI) 

 • ChIPPA-leikinarviointikoulutus 

 • Sensory Processing Measure I ja II (SPM) 

 • Zones of Regulation 

 
Työni toimintaterapeuttina on mielenkiintoista, vaihtelevaa ja vahvasti yhteistyössä tapahtuvaa interventiota, jossa vahvuutenani on lapsen ja perheen kohtaaminen, toiminnan ja käyttäytymisen havainnointi ja yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa. Olen luonteeltani iloinen, sosiaalinen, leikkisä ja luova. Leikki on lapsen tärkein itseilmaisun kanava, johon syventymällä voi nähdä lapsen vahvuudet ja haasteet monipuolisesti. Siksi koen tärkeäksi lapsen leikin mahdollistamisen sekä toimintaterapiassa, että lapsen omassa ympäristössä. Lasten ja nuorten on tärkeää saada kokea onnistuvansa omassa roolissaan koululaisena, kaverina, itsenäistyvänä nuorena ja harrastustoiminnassa. Toimintaterapeuttina haluan olla myös näissä tilanteissa läsnä asiakkaan toiveet huomioiden.

 

Minulla on KELAN palveluntuottajansopimus. 

Teija Ekholm
 040 5620785

uusi pallo 4_edited.png

Olen Minna Littunen ja työskentelen toimintaterapeuttina Terapiapiste Fikkarin vastaanottotiloissa. Asiakkaani ovat ala-asteikäiset sekä alle kouluikäiset lapset. Tapaan asiakkaitani pääsääntöisesti heidän omissa arkiympäristöissään; kotona, koulussa, päiväkodissa tai iltapäiväkerhossa.

Toimintaterapeuttina olen työskennellyt 3 vuoden ajan. Vuoden 2021 alussa perustin oman yrityksen, Toiminnaksi. Toiselta ammatiltani olen kasvatustieteiden kandidaatti. 

Lisä- ja täydennyskoulutukset:

 • Si-koulutus A ja B-osa

 • GAS - Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä

 • Näkökulmia ADHD:n ja Autismikirjon kuntoutukseen: Sosiaalisen toimintakyvyn, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen. PSYKE.

 • Zones of Regulation-menetelmä

 • Tuen tarpeessa olevat lapset varhaiskasvatuksessa

 • Psykomotoriset liikuntamenetelmät lapsen kasvun ja kehityksen tukena

 • Psykomotoristen liikuntamenetelmien jatkokurssi

 • SDM-harjoitusohjelman peruskurssi (Sherbone Developmental Movement)

Minna Littunen
045 78321406

uusi pallo3_edited.png
bottom of page