top of page
mustekala.jpg

"Ymmärrä ongelmat, 

     löydä vahvuudet ja usko                                lapsen mahdollisuuksiin"

TOIMINTATERAPIA

MITÄ ON LASTEN TOIMINTATERAPIA?

Lasten toimintaterapia perustuu lapsen toimintakyvyn ja –ympäristön kokonaisvaltaiseen arviointiin ja toiminnan tavoitteelliseen käyttöön.

 

Lasten toimintaterapiaan ohjautuu lapsia, joilla on pulmia mm.

- tarkkaavuuden säätelyssä ja/ tai oman toiminnan ohjailussa
- kehon hahmotuksessa ja motorisissa valmiuksissa
- omatoimisuustaidoissa ja /tai leikkitaidoissa
- kädentaidoissa
- silmän ja käden yhteistyössä
- näönvaraisessa hahmottamisessa

Arvioinnin ja haastattelujen perusteella asetetaan terapialle selkeät tavoitteet, jotta lapsi saavuttaisi rajoituksistaan huolimatta mahdollisimman hyvin tasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia.

Toimintaterapia on pitkäjänteistä työskentelyä ja edellyttää myös vanhemmilta aikaa ja paneutumista. Lapsen ongelmien ymmärtäminen, lapsen kehitysvoimaan uskominen ja yhteistyössä toimiminen luovat parhaat kasvuedellytykset lapselle.

toimintaterapia donitsi.jpg
IMG_6423_edited.jpg
bottom of page