top of page
piano.jpg

MUSIIKKITERAPIA

"Musiikki on kasvattajista paras. Rytmi ja harmonia löytävät tiensä sielun salaisimpiin sopukoihin."
                             (Platon)

MITÄ ON MUSIIKKITERAPIA?

Musiikkiterapiaan hakeudutaan useimmiten tunne-elämän, vuorovaikutuksen, itsetunnon, itseilmaisun, kommunikaation tai kielellisten haasteiden vuoksi. Myös haasteet keskittymisessä, toiminnan jäsentämisessä ja motoriikassa ovat tavallisia syitä musiikkiterapiaan hakeutumiselle.

Musiikkiterapian päämenetelminä ovat yhdessä soittaminen, laulaminen sekä oman musiikin säveltäminen ja sanoittaminen. Laaja-alaisessa musiikkiterapiassa voidaan käyttää myös leikkiä, maalausta, piirtämistä, tanssia, tarinoita ja keskustelua.

Terapiassa tapahtuvan musiikillisen toiminnan lähtökohtana ovat aina ensisijaisesti lapsen tai nuoren omat toiveet ja kiinnostuksen kohteet. Jokainen terapia rakennetaan asiakkaan itsensä näköiseksi, häntä innostavilla keinoilla.

rumpuja_edited.jpg
IMG_6684_edited_edited.jpg
kitarat.jpg
rummut.jpg

Musiikillisen toiminnan lisäksi keskeistä musiikkiterapiassa on asiakkaan ja terapeutin hyvä vuorovaikutussuhde. Terapiaprosessit ovat yleensä suhteellisen pitkäkestoisia juuri tämän vuoksi (keskimäärin 3-4 vuotta).  Asiakkaalle ja terapeutille on annettava aikaa rakentaa keskinäinen luottamuksellinen ihmissuhde ja sellainen ilmapiiri, jossa asiakas uskaltaa olla oma itsensä ja tuoda mieltään painavat asiat ja omat haasteensa terapiaan.

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille ja nuorille sekä psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16-25 -vuotiaille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa.

bottom of page